1800 Nyt

1800 Nyt
Klubben udgiver bladet "1800 Nyt" fire gange om året.Indholdet er aktuel information, beskrivelser af klubmedlemmerne og deres biler, tekniske artikler m.v.
Se mere om "1800 Nyt" her.