top of page
Om klubben

Volvo 1800 Klub Danmark blev stiftet i november, 1981. Klubben har ca. 300 medlemmer.

Klubbens primære formål er at bevare bilmodellen "Volvo 1800", samt at skabe sammenhold og kontakt medlemmerne imellem.

Dette sker gennem et par årlige landsdækkende arrangementer, samt gennem små hyggelige og familievenlige lokale ”træf”.

Gennem reservedelsformidling og udveksling af erfaringer blandt medlemmerne søges bilerne holdt i en så god teknisk og original stand som muligt. Medlemmerne har mulighed for at købe reservedele gennem klubben til tæt på kostpris.

Klubbens hjemmeside www.volvo1800klub.dk fungerer som et fælles virtuelt klubhus, hvor det bl.a. er muligt for medlemmerne at købe, sælge samt søge og udveksle tekniske løsninger.

Fire gange om året udsendes klubbens blad til alle medlemmer samt en række samarbejdsparter, så som annoncører og andre indenlandske og udenlandske Volvo klubber.

 

Volvo 1800 Klub Danmark er medlem af Motor historisk Samråd (MhS) samt af Danske Volvoklubber i Samarbejde (DVIS). Iøvrigt holdes der et uformelt sammenhold med øvrige danske Volvo klubber samt med en række udenlandske Volvo 1800 klubber, naturligvis først og fremmest den svenske.

Klubbens daglige ledelse varetages af en bestyrelse, der består af en formand, næstformand, kasserer, to bestyrelsesmedlemmer, reservedelsindkøber og formidler, samt bladets redaktør.

 

Alle kan blive medlem af Volvo 1800 Klub Danmark uanset om man ejer en Volvo 1800 eller ej. Yderligere oplysninger om klubben kan fås på klubbens hjemmeside eller ved henvendelse til bestyrelsen. Søg under klubinformation på www.volvo1800klub.dk for navne og telefonnumre, eller send din fore-spørgsel til volvo1800@volvo1800klub.dk

bottom of page