Hele dagen markeringen angiver, at tidspunktet ikke er fastlagt.